Vücut Yağ Oranı Hesaplama

Çıkan sonuca göre aşağıdaki tablodan hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz.

 

Cinsiyetiniz:  Erkek
 Kadın
Erkek
Kadın
Oranlar
% 2-4 % 10-12 Minimum oran
% 14-17 arası % 21-24 arası Normal sağlıklı beden
% 18-25 arası % 25-31 arası Kabul edilebilir sınır
Ağırlığınız:
Bel Çevreniz:  
Erkek
Kadın
Risk Faktörü
% 20 den düşük % 27 den düşük Risk taşımıyor
% 20 - 25 arası % 27 - 32 arası Potansiyel-zayıf risk
% 25 - 30 arası % 32 - 37 arası Orta derecede riskli
% 30 üzeri % 37 üzeri Yüksek derecede riskli
Vücut Yağ Oranınız: