Anasayfa / BEBEK BAKIMI / Sorun çözme becerisi çocuğa nasıl kazandırılır

Sorun çözme becerisi çocuğa nasıl kazandırılır

cocuk-zekaGündelik yaşam ve iş hayatı düşünülecek olursa, sorun çözme becerisinin gerekliliği ve önemi daha açık bir şekilde kavranabilir. Ne var ki, çoğu zaman aileler çocuğa bu beceriyi küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı gerekli görmezler.

Yaşanılan bir engel, güçlük ya da çatışan gereksinmeler karşısında, yapıcı çözümler üretebilme yaşam için en gerekli becerilerden biridir. Engelleri, çatışmaları, olumsuz bir durum olarak değil de kişilik gelişmemize katkıları olacak bir durum olarak ele almak, çağdaş insan olmanın en temel gereklerinden biridir.

Sorun çözme becerisi, öğrenilebilecek, kazanılabilecek bir beceridir. Anne ve babalar, genelde çocukları çok küçükken ona böyle bir beceri kazandırmayı gerekli görmezler. “O daha çok küçük, büyüdüğü zaman nasılsa öğrenir”, diye düşünürler. Bu düşünceden hareketle de, çocukları herhangi bir güçlük ya da sorun yaşadığında hemen devreye girerek, sorunu çözerler. Hatta, ortada bir sorun yokken, olasılıklara karşı bile hazırlıklı olurlar. Çocuğun, yapabileceği, hatta yapmak üzere olduğu bir eylemde bile gereksiz yere yardım ederler.  kadinsak.com

Başlangıçta, anne)baba olarak çok da önemli gibi görünmeyen bu çaba, ilerde onların karşısına çözülmesi güç bir durum olarak gelebilir. Çünkü, çocuklar adına sorunları çözmek, onları anne ve babaya bağımlı kıldığı gibi kişilik gelişimlerini de olumsuz etkiler. Sorun çözme becerisi geliştirilmeyen çocuklar, her işte bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Kendi başlarına özgür, bağımsız bir kişilik geliştiremezler. Sosyal bir varlık olamazlar. Çünkü, bir soruna çözüm bulabilmek için verilen çabada elde edilen kazanımlar, çocuğun duygusal ve sosyal zekasının gelişimine sayısız katkılar sunar.

Bazı anne)babalar da çocuklarının yaşadığı güçlüklere tamamen kayıtsız kalırlar. Çocuğun sorunu önemsenmeli, duyulmalı ardından çözümü için ona rehberlik yapılmalıdır. Aksi takdirde, sorunu olduğunda dinlenilmeyen çocuk kendini değersiz ve önemsiz hisseder. Ertelenen, çözümlenmeyen sorunlar da hem aile iletişimini hem de çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Duyulmayan sorunların enerjisi, çocuğun yaşamında kendini olumsuz, istenmeyen davranışlar biçiminde gösterir.  kadınlar

Sorun çözme becerisi ile duygusal ve sosyal zeka gelişimi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Çocuklarımızın, kaliteli bir yaşam sürdürmeleri, duygusal ve sosyal zeka becerileri ile mümkün olmaktadır. Bu bilinçte olan anne ve babalar, çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek davranışlar kazanma çabası içindedirler.

Sorun çözebilme, yaşamın, büyümenin, gelişmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklar, fırsat verildiğinde bir güçlüğe, bir soruna karşı çok çeşitli alternatifler üretebilirler. Çocuklar, kendilerine sosyal yaşantılar için deneyim fırsatı verildiğinde güçlü bir benlik ve güven duygusu geliştirirler. Bu duygu, onlara karşılaştıkları güçlükleri aşmak için gerekli özgüveni sağlar. Bu nedenle, anne babaların, çocuk bir sorunla karşılaştığında sorunun üzerine atlamak yerine, çocuklarının sorunu deneyimlemesine yani çeşitli girişimlerde bulunmasına yardımcı olmaları daha uygundur.

Çocukların bu beceriyi kazanabilmelerinin en iyi yolu, anne babanın kendi yaşantıları ile onlara örnek olmalarıdır. Küçük bir anlaşmazlığın bile bir kavgaya dönüştüğü ailelerde, çocukların bu beceriye sahip olabileceklerini düşünmemiz çok zor. Çocuk, anne babasını bir sorunu sakin sakin konuşurken, çeşitli bakış açılarından bakmaya çalışırken ve değişik alternatifler üretmeye çalışırken görünce, öncelikle sorun durumuna ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirir. Diğer ailenin çocuğunun aksine, sorunu ailenin huzurunu bozan bir yaşantı olarak değil de, sadece çözüm bekleyen nice kazanımlar getirecek bir durum olarak görür ve anne babasını taklit etmeye başlar. Çocuklarına bu konuda sadece öğüt vererek başarılı olacaklarını umut eden aileler, hayal kırıklığı yaşamaya mahkumdurlar. Çünkü, çocuklar anne babalarının söylediklerini değil uyguladıklarını, yaptıklarını öğrenirler.

Aile içindeki iletişim sistemi de sorun çözme becerisini geliştirmeye uygun olmalıdır. Çocuğun ve ailenin gereksinmeleri çatıştığında uygun çözümler üretilebilmelidir. Örneğin, çocuk sinemaya gitmek istiyor ancak anne ve babanın da o saat için başka bir planı var. Çocuk istiyor diye, anne babanın kendi gereksinmelerini iptal edip sinemaya gitmeleri, ya da çocuğun gereksinmesini önemsiz sayıp kendi planlarını gerçekleştirmeleri sağlıklı çözümler değildir. Çünkü, sorun çözme becerisinin en önemli özelliği her iki taraf için de kabul edilebilir olmasıdır. Yani, hiç kimsenin kaybetmediği herkesin kazandığı bir yöntem olmasıdır. Bu yöntemin sağlıklı işleyebilmesi için şu adımların gerçekleştirilmesi gerekir.

1. Yaşanılan güçlük, sorun açık ve net biçimde ortaya koyun. “Sen sinemaya gitmek istiyorsun, bizim de başka bir planımız var.” Aynı anda, iki farklı istek söz konusu.
2. Ailece alternatif çözümler üretin.
a)Sinemanın ya da anne)babanın programının saati değiştirilebilir.
b)Sinemaya anneanne vb. birisi ile gidilebilir.
c)Anne çocukla ile sinemaya gidebilir, baba da randevularına gidebilir vb.
3. Çözümler üzerinde konuşup, çözümleri değerlendirin.
a)”Bizim programımızın saatini değiştirmek oldukça zor. Çünkü, bu programda başka insanlar da var. Sinemanın saatini bizim programımızdan önce ya da sonraya alabiliriz.”
b)”Anneannemin bir programı var mıdır acaba?”
c) “Arkadaşlar, toplantıda anneni de görmek isteyeceklerdir. Yalnız gitmem fikri bana da hoş gelmedi.”
4. Olabilecek en uygun çözümü belirleyin.

A seçeneği olabilir. Hem sinemaya ailecek gidilmiş olunur, hem de anne-baba programını değiştirmemiş olur.

Ailece birlikte sorun çözme süreci, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine inanılmaz katkılarda bulunduğu gibi aile içindeki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını da pekiştiriri. Böylelikle çocuklar, hem başkalarının gereksinmelerini önemsemeyi hem de kendi gereksinmesinin nasıl önemsendiğini yaşayarak öğrenme fırsatı elde eder. Yaşamı, beyaz ve siyah gibi keskin iki uç olarak görmenin yaratacağı sınırlamadan kurtarıp, yaşamdaki diğer renkleri farketmenin özgürlüğünü keşfederler.

Hakkında: admin

[

İlginizi Çekebilir

Çocuğunuz küfür ediyorsa ne yapmalısınız ?

Arkadaşlarınız gelmiş. Güzelce çayınızı içiyorsunuz ki, çocuğunuz tüm sevimliliğiyle gelip bir iki küfür sözcüğünü birbiri ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir